Prelegenci

Podczas kongresu prelekcje wygłoszą m.in.:

Rafał GuzowskiRafał Guzowski – absolwent Wydziału Inżynierii Sanitarnej Politechniki Wrocławskiej. W latach 1990-2010 Dyrektor Wydziału Inwestycyjno-Technicznego i Departamentu Infrastruktury i Gospodarki Urzędu Miejskiego Wrocławia, odpowiedzialny za planowanie i realizację inwestycji miejskich finansowanych z budżetu i ze środków UE.
W latach 2008-2013 członek zespołu ekspertów Ministra Rozwoju Regionalnego, którego zadaniem była ocena merytoryczna wniosków o dofinansowania projektów infrastrukturalnych ze środków UE.
Od roku 2010 został powołany do Zarządu Spółki Nowy Szpital Wojewódzki Sp. z o.o. na stanowisko Prezesa Zarządu. Spółka jest odpowiedzialna za realizację inwestycji pn. Budowa nowego szpitala wojewódzkiego (wieloprofilowego szpitala na 550 łóżek) wraz z lądowiskiem dla helikopterów i zagospodarowaniem terenu, a także za kompleksowe wyposażenie szpitala. Projekt realizowany jest od października 2010, zakończenie budowy planowane jest na lipiec br.


Krzysztof KęsekKrzysztof Kęsek – wieloletni praktyk, project manager i doradca w zakresie IT oraz inwestycji w branży medycznej, asystent w Zakładzie Bioinformatyki i Telemedycyny Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista w obszarze inwestycji w obiekty medyczne, aparaturę oraz oprogramowanie IT. Od lat zaangażowany w promocję nowoczesnych rozwiązań aplikacji klinicznych wspomagających pracę zakładów diagnostyki obrazowej (CAD – z ang. Coputer-aided Diagnosis).

Marek PiotrowskiMarek Piotrowski – absolwent Politechniki Krakowskiej (biomechanika), organizator i wieloletni kierownik Działu Aparatury w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, od lat współpracuje z „Ogólnopolskim Przeglądem Medycznym” w zakresie publikacji dotyczących innowacji w technologiach medycznych, praktycznych zasad transferu wiedzy związanej z eksploatacją aparatury medycznej, zasadami jej budowy i eksploatacji oraz zarządzania wiedzą na temat gospodarowania sprzętem medycznym. Niezależnie od działalności w Szpitalu Uniwersyteckim prowadzi działalność konsultingową w zakresie przygotowywania i opiniowania zadań inwestycyjnych (m.in. projektowanie wyposażenia szpitali, tworzenie i weryfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oceny ofert i analizy rynkowe urządzeń medycznych, tworzenie i wdrażanie procedur związanych z eksploatacją aparatury medycznej). Laureat nagrody wydawnictwa ELAMED „Wysoki Poziom”.

Katarzyna Rapacz-KoniasKatarzyna Rapacz-Konias – jej motto życiowe to: „architektem się jest, urzędnikiem się bywa”. Absolwentka Politechniki Krakowskiej; ukończyła studia podyplomowe Nadzór Sanitarno-Epidemiologiczny na Akademii Krakowskiej. W 2000 roku otrzymała uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej. Od 2001 roku prowadzi własną działalność projektową Archi-Art Architektoniczne Biuro Projektowe; jest autorem licznych opracowań projektowych, pełnobranżowych dokumentacji projektowych. W latach 2003–2006 samodzielny pracownik w dziale Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieliczce. W 2010 uzyskała uprawnienia rzeczoznawcy do spraw sanitarno-higienicznych w zakresie budownictwa przemysłowego i ogólnego. W 2011 uzyskała uprawnienia rzeczoznawcy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie budownictwa powszechnego i komunalnego. Od 2012 roku pracownik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Krakowie.

Maciej SałasińskiMaciej Sałasiński – właściciel Biura Techniczno-Handlowego PRO-MAC z Łodzi, zajmującego się między innymi dostawą medycznych sieci IT dla pomieszczeń grupy 2 w szpitalach. Uczestnik prac komisji europejskiej CENELEC w zakresie standaryzacji przepisów dotyczących instalacji elektrycznych w obiektach użytkowanych medycznie. Autor wielu publikacji związanych z bezpieczeństwem elektrycznym obiektów służby zdrowia i zasilaniem szpitali w energię elektryczną.

Agnieszka SopelAgnieszka Sopel – absolwentka m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Politechniki Krakowskiej kierunku inżynieria biomedyczna w specjalności inżynieria kliniczna. Doświadczenie z zakresu wyposażania i funkcjonowania zakładów ochrony zdrowia nabyła jako pracownik w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Dziale Inżynierii Klinicznej przy inwestycjach typu: „Rozwój Krakowskiego Centrum Badań i Technologii Medycznych” oraz „Zintegrowane Centrum Specjalistycznej Medycyny Ratunkowej”. Jako inżynier kliniczny współpracuje z licznymi publicznymi jednostkami ochrony zdrowia. Pasjonatka nowoczesnych technologii medycznych oraz ich wdrażania do publicznych jednostek ochrony zdrowia.

Waldemar Stylo – główny analityk Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie; konsultant i wykładowca m.in. w Instytucie Zdrowia Publicznego UJ CM, WSEI w Krakowie. Wcześniej – ekspert Ministerstwa Zdrowia oraz Agencji Oceny Technologii Medycznych w zakresie wyceny świadczeń opieki zdrowotnej. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (Szpitala Powiatowego) w Myślenicach. Współpracownik Ministerstwa Zdrowia w zakresie oceny pierwszego roku funkcjonowania systemu PUZ; kierownik Działu Analiz Ekonomicznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie; konsultant i wykładowca Działu Konsultingowego PHC Fundacji Zdrowia Publicznego w Krakowie oraz w ramach polsko-amerykańskiego projektu Harvard & Jagiellonian Consortium for Health – współautor podręczników „Rachunek kosztów w zakładach opieki zdrowotnej” oraz „Elementy zarządzania finansowego w ochronie zdrowia”. Członek grupy roboczej przy Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej opracowującej projekt Rozporządzenia MZiOS w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

Lesław Sokólski – absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Politechniki Wrocławskiej na kierunku Inżynieria środowiska o zakresie klimatyzacja, ogrzewnictwo i instalacje sanitarne. W latach 1982-1990 pracował w Zakładach „PREDOM-TERMET” jako konstruktor, a od 1990 r. prowadzi własne biuro projektowe – Pracownia Techniczna „INTECH” w Świebodzicach. Specjalizuje się w opracowaniach projektowych zawierających najnowsze rozwiązania w zakresie oszczędności i efektywnego wykorzystania energii cieplnej. Zdobyte doświadczenie zawodowe pozwala również na doradztwo techniczne w zakresie gospodarki cieplnej oraz projektowaniu optymalnych rozwiązań technologicznych.

Marzena Ulak-Opalska – Architekt, absolwentka Politechniki Gdańskiej Wydziału Architektury. Projektant, koordynator wielobranżowych projektów, głównie z zakresu obiektów służby zdrowia. 25 lat doświadczenia w projektowaniu obiektów służby zdrowia, w tym bloków operacyjnych, centralnych sterylizatorni, bloków porodowych. Zrealizowanych ok. 70 obiektów zarówno nowo projektowanych jak i przebudów. Współwłaściciel i wiceprezes Zarządu Biura Projektów Służby Zdrowia „PRO-MEDICUS” Sp. z o.o w Krakowie.