II Kongres Nowoczesny Pion Techniczny

Wrocław, hotel Novotel, 28-30 maj 2015

Redakcja „Ogólnopolskiego Przeglądu Medycznego” oraz Stowarzyszenie Niemedycznej Kadry Ochrony Zdrowia zapraszają do Wrocławia na II Kongres Nowoczesny Pion Techniczny. Spotkanie adresowane jest do dyrektorów szpitali, dyrektorów pionów technicznych, osób zarządzających działami eksploatacyjnymi, kierowników działów aparatury medycznej oraz szefów działów zamówień publicznych i administracji. W tym roku jest ono organizowane pod hasłem: optymalne rozwiązania infrastrukturalne w szpitalach.
Z pewnością dla większości z Państwa truizmem jest fakt, że skuteczne zarządzanie infrastrukturą techniczną ma kolosalne znaczenie w globalnym spojrzeniu na szpital i że bez sprawnego działania tzw. pionu niemedycznego niemożliwe jest efektywne funkcjonowanie placówki medycznej.

Uczestnicy II Kongresu Nowoczesny Pion Techniczny dowiedzą się m.in.:

  •  jakie są zasady racjonalnej eksploatacji infrastruktury technicznej obiektu szpitalnego;
  • w jaki sposób optymalizować koszty zużycia energii;
  • jak redukować koszty związane z zakupem sprzętu medycznego;
  • jak sprawnie, zgodnie z przepisami i efektywnie ekonomicznie przeprowadzać inwestycje szpitalne;
  •  w jaki sposób – jako osoby zarządzające pionem niemedycznym – mogą wpłynąć na poprawę sytuacji finansowej szpitala.

Podczas spotkania będzie możliwość wymiany doświadczeń z ekspertami i praktykami.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa

Paulina Prencel
p.o. redaktor naczelnej „Ogólnopolskiego Przeglądu Medycznego”


Katarzyna Kosik-Gajewska
prezes Stowarzyszenia Niemedycznej Kadry Ochrony Zdrowia