Nowe technologie – optymalizacja kosztów, a wymierny zysk

część wykładowa:
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
ul. Prądnicka 80
31-202 Kraków

część oficjalna wraz z biesiadą:
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków SNKOZ oraz biesiada
restauracja Chochołowy Dwór w Jerzmanowicach
32-048 Jerzmanowice 54A
woj. małopolskie

część praktyczna:
Centrum Urazowe Medycyny Ratunkowej i Katastrof
ul. Mikołaja Kopernika 50
31-501 Kraków

Piątek, 22 listopada 2013 r.
część wykładowa
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
PrelegentTemat wystąpienia
13:00 – 13:15 Katarzyna Kosik – Gajewska
Prezes SNKOZ
powitanie uczestników
13:15 – 13:45 Marek Piotrowski „Prezentacja rozwiązań wdrożonych w Centrum Urazowym Medycyny Ratunkowej i Katastrof Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie”
13:45 – 14:00 przerwa kawowa wraz z dyskusją
14:00 – 14:45 Wiesław Kowalski „Proces projektowo - budowlany lądowiska w jednostkach ochrony zdrowia”
14:45 – 15:30 Krzysztof Kanty „Optymalizacja kosztów energii elektrycznej i oświetlenia w budynkach szpitalnych”
15:30 – 15:45 przerwa kawowa wraz z dyskusją
15:45 – 16:15 Łukasz Grüner
Gabriela Szwarczyńska
„Bieżące nowelizacje w zakresie prawa medycznego”
16:15 – 16:45 Witold Ponikło „Efektywne zarządzanie niemedycznymi obszarami jednostki organizacyjnej systemu opieki zdrowotnej w formie szpitala”
16:45 – 17:00 przerwa kawowa wraz z dyskusją
17:00 – 17:45 Kazimierz Cięciak „Nowatorskie zarządzanie majątkiem szpitala z wykorzystaniem technologii RFID (Radio Frequency Identification) i RTLS (Real-Time Locating Systems)"
17:45 – 18:00 Władysław Pawlus Ogłoszenie o ogólnopolskim audycie serwisowym wyrobów marki FAMED ŻYWIEC.
18:00 – 18:15 zakończenie części wykładowej konferencji wraz z podsumowaniem
Piątek, 22 listopada 2013 r.
część oficjalna wraz z biesiadą
restauracja Chochołowy Dwór w Jerzmanowicach
32-048 Jerzmanowice 54A, woj. małopolskie
18:00 – 19:00 przejazd i zakwaterowanie uczestników w Chochołowym Dworze w Jerzmanowicach
19:15 – 20:00 obiadokolacja
20:00 – 21:15 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Niemedycznej Kadry Ochrony Zdrowia
od 21:15 biesiada
Sobota, 23 listopada 2013 r.
część praktyczna
Centrum Urazowe Medycyny Ratunkowej i Katastrof
ul. Mikołaja Kopernika 50, 31-501 Kraków
08:30 – 09:15 śniadanie w restauracji Chochołowy Dwór w Jerzmanowicach
09:15 – 10:00 wykwaterowanie uczestników oraz przejazd do Krakowa
10:00 – 12:00 zwiedzanie Centrum Urazowego Medycyny Ratunkowej i Katastrof
ul. Mikołaja Kopernika 50
31-501 Kraków
zakończenie konferencji wraz z podsumowaniem