I Kongres Nowoczesny Pion Techniczny

Szanowni Państwo,

Redakcja „Ogólnopolskiego Przeglądu Medycznego” oraz Stowarzyszenie Niemedycznej Kadry Ochrony Zdrowia mają zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w I Kongresie Nowoczesny Pion Techniczny. Spotkanie adresowane jest do dyrektorów pionów technicznych w szpitalach, osób zarządzających działami eksploatacyjnymi, kierowników działów aparatury medycznej, dyrektorów administracyjnych i ekonomicznych, kierowników działów organizacyjno-ekonomicznych oraz osoby zajmujące się obsługą prawną i ekonomiczną przetargów .
Jest ono organizowane pod hasłem: optymalizacja kosztów utrzymania i modernizacja infrastruktury podmiotów leczniczych.

Z pewnością dla większości z Państwa truizmem jest fakt, że skuteczne zarządzanie infrastrukturą techniczną ma kolosalne znaczenie w globalnym spojrzeniu na szpital i że bez sprawnego działania tzw. pionu niemedycznego niemożliwe jest efektywne funkcjonowanie placówki medycznej.

Uczestnicy I Kongresu Nowoczesny Pion Techniczny dowiedzą się m.in.:

  • jakie są zasady racjonalnej eksploatacji infrastruktury technicznej obiektu szpitalnego;
  • w jaki sposób optymalizować koszty zużycia energii;
  • jak redukować koszty związane z zakupem sprzętu medycznego;
  • jak sprawnie, zgodnie z przepisami i efektywnie ekonomicznie przeprowadzać inwestycje szpitalne;
  • jak implementować system informatyczny, stosując się do aktualnych wymogów prawnych;
  • w jaki sposób – jako osoby zarządzające pionem niemedycznym – mogą wpłynąć na poprawę sytuacji finansowej szpitala.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!

Katarzyna Kosik-Gajewska
prezes Stowarzyszenia Niemedycznej Kadry Ochrony Zdrowia

Paulina Prencel
p.o. redaktor naczelnej „Ogólnopolskiego Przeglądu Medycznego”