Kontakt

Stowarzyszenie Niemedycznej Kadry Ochrony Zdrowia

ul. Targowa 4
25-520 Kielce

Telefon: +48 603 301 706

E-mail: snkoz.zarzad@gmail.com