II Kongres Nowoczesny Pion Techniczny 28 -30 maja 2015