Notka prasowa

Konferencja Stowarzyszenia Niemedycznej Kadry Ochrony Zdrowia „Nowe technologie – optymalizacja kosztów, a wymierny zysk”
22 – 23 listopada 2013 r., Kraków

część wykładowa: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie, część praktyczna: Centrum Urazowe Medycyny Ratunkowej i Katastrof
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Stowarzyszenie Niemedycznej Kadry Ochrony Zdrowia jako podmiot zajmujący się propagowaniem nowości i efektywnych rozwiązań w zakresie zarządzania pionami technologicznymi, infrastrukturalnymi, prawnymi i ekonomicznymi w środowisku kadry kierowniczej i dyrektorskiej podmiotów działających w obszarze opieki zdrowotnej ma zaszczyt zaprosić na ogólnopolskie wydarzenie: Konferencję „Nowe technologie – optymalizacja kosztów, a wymierny zysk”. Konferencja skierowana jest przede wszystkim do członków Stowarzyszenia, lecz także otwarta jest odpłatnie dla osób niezrzeszonych

Głównym założeniem Konferencji jest wzajemna wymiana doświadczeń Członków Stowarzyszenia w tematyce zrealizowanych na przestrzeni ostatniego roku inwestycji oraz ukazanie procesu ich przeprowadzania od postaw – rozpoczynając od projektowania, źródeł finansowania poprzez rozwiązania technologiczne, prawne, a także problemach praktycznych i zastosowanych do nich metod. Istotnym będzie również wskazanie efektywnych, praktycznych, a przede wszystkich sprawdzonych rozwiązań, możliwych ich ulepszeń, a także przy uwzględnieniu ich zróżnicowania, dopasowanie ich do potrzeb i profilu konkretnego podmiotu zajmującego się działalnością medyczną. Doświadczone grono ekspertów, zagwarantuje nie tylko ciekawe i aktualne tematy wystąpień, ale także dyskusje, których celem jest odnalezienie adekwatnych rozwiązań do obecnej sytuacji na rynku ochrony zdrowia.
Podczas ww. wydarzenia zostaną poruszone zagadnienia efektywnego zarządzania niemedycznymi obszarami jednostki organizacyjnej systemu opieki zdrowotnej w formie szpitala, proces projektowo - budowlany lądowiska w jednostkach ochrony zdrowia, formy nowatorskiego zarządzania majątkiem szpitala z wykorzystaniem technologii RFID (Radio Frequency Identification) i RTLS (Real-Time Locating Systems, propozycje dotyczące optymalizacji kosztów energii elektrycznej i oświetlenia w budynkach szpitalnych, a także bieżące zmiany w obowiązujących normach prawnych szeroko pojętego prawa medycznego. Uczestnikom Konferencji zostaną przedstawione szczegółowe rozwiązania wdrożone
w Centrum Urazowym Medycyny Ratunkowej i Katastrof Szpitala Uniwersyteckiego
w Krakowie, które będą zaprezentowane podczas zwiedzania ww. obiektu.

Serdecznie zapraszamy do udziału. Celem zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji prosimy o kontakt z Prezesem Stowarzyszenia – Panią Katarzyną Kosik – Gajewską, tel. kom: 603 – 301 – 706.