Program

28 maja 2015 r. (czwartek)
Część wykładowa
Hotel NOVOTEL Wrocław

9:00-10:00
Rejestracja uczestników

10:00-10:15
Otwarcie Kongresu (Katarzyna Kosik-Gajewska – prezes Stowarzyszenia Niemedycznej Kadry Ochrony Zdrowia, Paulina Prencel – p.o. redaktor naczelnej „Ogólnopolski Przegląd Medyczny”)

10:15-10:45
Opieka zdrowotna w Europie i w Polsce (Witold Ponikło – zastępca dyrektora ds. technicznych ZZOZ w Wadowicach; koordynator ds. wyposażenia Nowego Szpitala Wojewódzkiego we Wrocławiu)

10:45-11:00
Firma Dräger jako partner w projektach związanych z infrastrukturą szpitalną (mgr inż. Marcin Gawlik, Dräger Polska)

11:00-11:30
Serwis autoryzowany przez producenta a nieautoryzowany. Stan prawny i praktyka (Katarzyna Kosik-Gajewska, zastępca kierownika Działu Obsługi Prawnej Szpitala Uniwersyteckiego, prezes SNKOZ)

11:30-11:45
3 kroki do niższych kosztów serwisu sprzętu (Maciej Szandar, Invest IT)

11:45-12:05
Dyskusja

12:05-12:25
Przerwa na kawę

12:25-12:40
Stabilny i niezawodny system nerwowy podstawą nowoczesnych usług medycznych i użytkowych w jednostkach zdrowia (Maciej Piasta, Lanster)

12:40-13:10
Rola efektywności energetycznej w zarządzaniu infrastrukturą techniczną na przykładzie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Łodzi (zastępca dyrektora ds. techniczno-administracyjnych Andrzej Adamkiewicz, pełnomocnik ds. zintegrowanego systemu zarządzania Anna Tasak, specjalista ds. energetyki Wiesław Rolczyński, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi)

13:10-13:25
Instalacja gazów medycznych (SRDGM). Na co zwrócić uwagę (Marek Janaszkiewicz, prezes zarządu Multimed
sp. z o.o., członek Komitetu Technicznego PKN)

13:25-13:40
Bezpieczny szpital w aspekcie instrumentarium chirurgicznego – jakość a bezpieczeństwo. Odpowiedzialność podmiotów leczniczych (Iwona Zagrodniczek, Maria Budnik-Szymoniuk, Aesculap Chifa)

13:40-14:00
Dyskusja

14:00-15:00
Obiad

15:00-15:15
Projektowanie technologii Centralnej Sterylizatorni: przepisy, realia, przykłady (Tomasz Żuber, MMM Poland)

15:15-15:45
Doświadczenia ZOZ Sucha Beskidzka we wdrażaniu innowacyjnych projektów (Marek Haber, dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej Sucha Beskidzka)

15:45-15:50
Przygotowanie procesu inwestycyjnego modernizacji szpitala (Remigiusz Cichocki, Formed)

15:50-16:20
Innowacyjne zamówienia publiczne (Marcin Kautsch, Instytut Zdrowia Publicznego, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego)

16:20-16:40
Dyskusja

17:30-19:00
Walne Zebranie Stowarzyszenia Niemedycznej Kadry Ochrony Zdrowia

20:00-?
Uroczysta kolacja grillowa

29 maja 2015 r. (piątek)
Część wykładowa
Hotel NOVOTEL Wrocław

9:30-10:00
Efektywne rozwiązania infrastrukturalne wprowadzone w WSS nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu (Iwona Łobejko, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu)

10:00-10:15
Alternatywne możliwości finansowania inwestycji (Adam Sokołowski, Warbud)

10:15-10:45
Energia naturalna/odnawialna jako źródło obniżania kosztów eksploatacji szpitali. Rezerwowe źródła wody (Lesław Sokólski, Pracownia Techniczna „INTECH” w Świebodzicach)

10:45-11:00
Wdrażanie efektywnych rozwiązań na przykładach technologii wykorzystujących OZE w służbie zdrowia (Michał Juszkowski, Viessmann)

11:00-11:20
Dyskusja

11:20-11:40
Przerwa na kawę

11:40-11:55
Modułowość, higiena, integracja – to wszystko, czego potrzebują nowoczesne bloki operacyjne (Leszek Baran, Alvo)

11:55-12:25
Lotniska przyszpitalne (Bartłomiej Florczak, zastępca dyrektora ds. operacyjno-szkoleniowych, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe)

12:25-12:40
Kupujesz tanio – płacisz dwa razy. Efektywne zarządzanie kosztami eksploatacji w instalacjach gazów medycznych (Damian Czyczyro, dyrektor ds. instalacji gazów medycznych w INMED-Karczewscy)

12:40-13:00
Dyskusja

13:00-14:00
Obiad

14:00-14:30
Nowy Szpital Wojewódzki we Wrocławiu jako przykład przyjętych rozwiązań technicznych i organizacyjnych (Ryszard Budzowski, dyrektor ds. zarządzania i eksploatacji szpitala, Nowy Szpital Wojewódzki we Wrocławiu)

14:30-14:45
Nowoczesne systemy mycia, dezynfekcji i sterylizacji (Jacek Górski, dyrektor handlowy GETINGE POLAND sp. z o.o.)

 14:45-15:15
Nowy Szpital Wojewódzki we Wrocławiu – podsumowanie inwestycji (Rafał Guzowski, prezes zarządu „Nowy Szpital Wojewódzki” Sp. z o.o.)

15:15-15:30
Dyskusja

17:00-20:00
Zwiedzanie oraz kolacja w Afrykarium we Wrocławiu (propozycja wyłącznie dla reprezentantów placówek medycznych; objęta dodatkowym kosztem – 100 zł netto; zapewniamy zwiedzanie oraz kolację w Afrykarium przy założeniu, że zgłosi się min. 20-osobowa grupa)

30 maja 2015 r. (sobota)
Część praktyczna
Nowy Szpital Wojewódzki we Wrocławiu

9:30-11:30
Zwiedzanie Nowego Szpitala Wojewódzkiego we Wrocławiu
(propozycja wyłącznie dla reprezentantów placówek medycznych)

11:30-12:00
Poczęstunek

12:00
Zamknięcie II Kongresu Nowoczesny Pion Techniczny