I Kongres Nowoczesny Pion Techniczny

I Kongres Nowoczesny Pion Techniczny

Stowarzyszenie Niemedycznej Kadry Ochrony Zdrowia oraz Redakcja „Ogólnopolskiego Przeglądu Medycznego” mają zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w I Kongresie Nowoczesny Pion Techniczny. Spotkanie adresowane jest do dyrektorów pionów technicznych w szpitalach, osób zarządzających działami eksploatacyjnymi, kierowników działów aparatury medycznej, dyrektorów administracyjnych i ekonomicznych, kierowników działów organizacyjno-ekonomicznych oraz osoby zajmujące się obsługą prawną i ekonomiczną przetargów.