17. Konferencja Postępowanie z odpadami medycznymi

17. Konferencja Postępowanie z odpadami medycznymi

Konferencja „Postępowanie z odpadami medycznymi" jest już 17 edycją konferencji, która jest doskonałą możliwością wymiany informacji oraz doświadczeń między przedstawicielami administracji publicznej, przedstawicielami ochrony zdrowia, naukowcami oraz praktykami zajmującymi się tymi zagadnieniami.

Kolejna edycja jednego z ważniejszych wydarzeń dotyczących gospodarki odpadami odbędzie się 14-16 maja 2019 r. w Bydgoszczy.

Na konferencji prezentowane będą aktualne zagadnienia związane z postępowaniem
z odpadami medycznymi oraz stanem gospodarki odpadami w Polsce. Podczas konferencji chcemy położyć nacisk na praktyczne aspekty dotyczące zagospodarowania odpadów medycznych, postępowanie z odpadami medycznymi w laboratoriach oraz unieszkodliwianie odpadów medycznych. Poruszone zostaną również kwestie dotyczące kontroli postępowania
z odpadami medycznymi.

W tegorocznej edycji chcielibyśmy pokazać dobre przykłady postępowania z odpadami medycznymi. W związku z tym trzeciego dnia konferencji udamy się do Zakładu Utylizacji Odpadami Medycznymi w Bydgoszczy. Zakład działa w Polsce od 1996r., kiedy uruchomiono pierwszą instalację termicznego przekształcania opartą na węgierskiej technologii. Od roku 2004 jest jedną z najnowocześniejszych instalacji termicznego przekształcania w Polsce, gdzie unieszkodliwiane są głównie odpady medyczne oraz weterynaryjne.

Pobierz program konferencji

Pobierz zaproszenie na konferencję