Pierwsza międzynarodowa konferencja „Nasze szpitale – wyzwania i realia”

Pierwsza międzynarodowa konferencja „Nasze szpitale – wyzwania i realia”

W dniach 12-13 maja tego roku odbyła się w Sopocie pierwsza międzynarodowa konferencja „Nasze szpitale – wyzwania i realia” (Our Hospitals – Challenges & Reality).

Konferencja miała na celu prezentacje nowych koncepcji dotyczących tworzenia rozwiązań budowlanych, wyposażania i podnoszenia efektywności energetycznych szpitali, w tym stosowania innowacyjnych metod pozyskiwania tych rozwiązań.

Została ona zorganizowana przez nasze Stowarzyszenie w partnerstwie z współfinansowanym przez Komisję Europejską projektem EcoQUIP+, który w Polsce realizowany jest przez Zespół Opieki Zdrowotnej Sucha Beskidzka (https://www.zozsuchabeskidzka.pl/project/ecoquip-plus/) oraz Nordic Center for Sustainable Healthcare (NCSH, https://nordicshc.org/).

W konferencji uczestniczyło w sumie około 70 osób z Polski i Skandynawii. Byli to przedstawiciele szpitali, dostawców i producentów wyrobów medycznych oraz projektantów szpitali, a także pracowników naukowych.

Pierwsza część konferencji poświęcona była koncepcjom budowy zielonego szpitala stworzonego w Skandynawii oraz rozwiązaniom technologicznym, jakie mogą być zastosowane w do jego realizacji. Sesję rozpoczął Daniel Eriksson, założyciel NCSH, a po jego wystąpieniu miała miejsce seria prezentacji przedstawicieli firm oraz władz rządowych oraz samorządowych ze Skandynawii.

Gospodarzem sesji popołudniowej był wspomniany projekt EcoQUIP+, a sama sesja prowadzona była przed Marcina Kautscha, koordynatora projektu w Polsce, eksperta Komisji Europejskiej ds. oceny projektów. W jej trakcie zaprezentowano historię i przyszłość innowacyjnych zamówień publicznych w ochronie zdrowia w Polsce. W trakcie tej sesji omówiono projekty realizowane w Polsce w tym obszarze. Najwięcej czasu przeznaczono na prezentację samego projektu EcoQUIP+ – innowacyjnego remontu oddziału chirurgicznego. Dyskutowano nad tym, na ile potrzeby szpitala dotyczące remontu są podzielane przez inne jednostki. Podzielono się też doświadczeniami Szpitala w Suchej Beskidzkiej w realizacji tak omawianego projektu, jak i wcześniejszych, w jakich szpital brał udział (RES Hospitals oraz EccoQUIP).

Pierwszy dzień konferencji zwieńczyła polsko-skandynawska dyskusja panelowa dotycząca energii, zrównoważonego rozwoju oraz możliwości współpracy przy przyszłych projektach, w trakcie której nawiązano do wcześniejszych tematów i przedstawiono potrzeby związane z możliwością wdrożenia proponowanych rozwiązań, szczególnie pod kątem szans ich sfinansowania.

Po obradach miało miejsce Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Niemedycznej Kadry Ochrony Zdrowia SNKOZ.

Drugiego dnia konferencji prezentowano bardzo zróżnicowany zakres tematyczny – kwestii związanych z budową i remontami oraz wyposażaniem jednostek, zarządzaniem, prawem, czy jakością opieki.

Po przerwie spowodowanej pandemią SNKOZ wrócił do cyklicznych spotkań, które zawsze cieszyły się sporym zainteresowaniem uczestników. I tym razem słychać było pozytywne opinie na temat konferencji, doceniono możliwości spotkania się nie tylko w formie online, ale i stacjonarnej.

Jeżeli nic się nie wydarzy, to w przyszłym roku w Krakowie spotkamy się ponownie.