Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w podmiotach leczniczych. II Międzynarodowa Konferencja dla Dyrektorów Szpitali i Kadry Zarządzającej

Szczegółowy program II Międzynarodowej Konferencji dla Dyrektorów Szpitali i Kadry Zarządzającej - pobierz PDF

Dzień 1.

Sesja projektu Procure4Health (wprowadzenie)

Zamówienia publiczne innowacji a innowacyjne zamówienia publiczne

Projekt EQUILIN PCP. Rozwiązania do zdalnego pomiaru parametrów życiowych w ratownictwie medycznym.

Projekt P4H, Partner 2: ProEmpower; zamówienie przedkomercyjne dotyczące postępowania w cukrzycy - studium przypadku

Gdy wartość, innowacja, cyfryzacja, zrównoważony rozwój, prawo i finanse spotykają się z kanałami komunikacji

Zdobywanie doświadczenia w zamówieniach publicznych innowacji (Projekt P4H, WSS Olsztyn)

Projekt EQ+, ZOZ Sucha Beskidzka, Doświadczenia z innowacyjnych zamówień publicznych

Jak możemy sprawić by innowacje miały większy wpływ na Twoją organizację?

Dzień 2.

Podsumowanie działań SNKOZ i plany na przyszłość

Wykorzystanie zamówień do stworzenia zielonej sektora opieki zdrowotnej

Compiliance w sektorze ochrony zdrowia. Rola dyrektora szpitala w procesie udzielania zamówień publicznych

Potrzeby inwestycyjne szpitali w Polsce

Sesja Nordic Centre for Sustainable Healthcare (wprowadzenie)

Polsko-Nordycki model współpracy w zakresie podnoszenia efektywności energetycznej szpitali

Zarządzanie gospodarką obiegu zamkniętego Zarządzanie obiegowe - jak możemy budować potencjał pracowników ochrony zdrowia?

Narzędzia szkoleniowe dla europejskiej MedTech - Zmniejszanie luk w wiedzy i zwiększanie możliwości innowacyjnych

Efektywność energetyczny i klimatyczna w Szwecji

Rozwiązania inteligentne pod względem energii i klimatu: przykłady ze Skandynawii

Zamawiający: blaski i cienie BIM

Czy można wreszcie posprzątać korytarz brudny? Spojrzenie na infrastrukturę bloku operacyjnego

Energetyczne i inteligentne rozwiązania klimatyczne dla ochrony zdrowia: dyskusja panelowa

Sesje satelitarne:

Nowoczesne i energooszczędne systemy wentylacji do sal operacyjnych i sal pacjenta

Mobilne stacje zasilania: inwestycja w bezpieczeństwo energetyczne szpitala

Monitorowanie działalności szpitala