Śniadanie techniczne SNKOZ w Świętokrzyskim Centrum Onkologii

Śniadanie techniczne SNKOZ w Świętokrzyskim Centrum Onkologii

Świętokrzyskie Centrum Onkologii to nowoczesna i realizująca w sposób kompleksowy świadczenia zdrowotne dla pacjentów onkologicznych placówka medyczna.Okazję do przekonania się o tym mieli członkowie Stowarzyszenia Niemedycznej Kadry Ochrony Zdrowia podczas zorganizowanego tu pod koniec września śniadania technicznego.

Spotkanie rozpoczęło się prelekcją dyrektora.Świętokrzyskiego Centrum Onkologii Stanisława Góździa, który pokrótce przypomniał historię utworzenia w Kielcach ośrodka onkologicznego.Budowę tego szpitala rozpoczęto w 1983 r. po przeprowadzeniu badań epidemiologicznych. Prelekcja dyrektora ŚCODyrektor ŚCO podkreślił, że utworzenie placówki nie było łatwym zadaniem. Onkologia powstawała w miejscu bez tradycji, nie było też wykwalifi kowanej w tym zakresie kadry. Z biegiem lat to się zmieniło. W ŚCO pracują osoby, które dokształcały się w najlepszych ośrodkach onkologicznych na świecie, m.in. w Stanach Zjednoczonych i w Japonii. Obecnie stosowane są tu najnowocześniejsze standardy diagnozowania,leczenia i rehabilitacji.

Świętokrzyskie Centrum Onkologii w liczbach

Obecnie Świętokrzyskie Centrum Onkologii to obiekt mieszczący się na 15 hektarach, mający 480 tysięcy m2 powierzchni, w tym 68 tys. m2 powierzchni użytkowej. Kubatura budynków wynosi ponad 312 tys. m3.

ŚCO jest szpitalem ponad 300-łóżkowym. Rocznie przyjmuje się w nim ok. 22 tys. pacjentów, a w poradniach udziela się ok. 213 tys. porad lekarskich (dane z 2013 r.). Szpital zatrudnia 1398 osób, w tym m.in.: 199 lekarzy, 434 pielęgniarki oraz 261 pracowników
w działach gospodarczych i obsługi.

Członkowie SNKOZ podczas zwiedzania Świętokrzyskiego Centrum Onkologii

W placówce działa 12 klinik i działów medycznych, wśród nich: Blok Operacyjny, Dział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Dział Brachyterapii i Hipertermii, Dział Diagnozy i Terapii Gastroenterologicznej, Klinika Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Klatki Piersiowej, Klinika Endokrynologii, Klinika Ginekologii, Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku, Klinika Onkologii Klinicznej, Klinika Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi, Klinika Radioterapii, Klinika Urologii oraz Zakład Medycyny Paliatywnej. Blok Operacyjny tworzy siedem sal, a włączając dodatkowe trzy sale operacyjne z Oddziału Brachyterapii i Hipertermii, łącznie lekarze pracują na 10 salach operacyjnych.

Nie jest to jednak koniec inwestycji, bo, jak twierdzi dyrektor Góźdź, ma on dalsze marzenia i zamierza wybudować kolejne kliniki, a nowym obszarem z pewnością będzie immunologia. Idea powstania ŚCO była taka, żeby pacjentowi pod jednym dachem zagwarantować pełną opiekę medyczną.

Aspekty techniczno-infrastrukturalne

Dzienne zapotrzebowanie mocy dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii wynosi 1,8 MW (dla porównania– inne jednostki szpitalne w sąsiedztwie ŚCO pobierają ok. 50% podanej mocy). Długość okablowania elektrycznego wynosi łącznie 13,9 km, w tym główne kable – 4,6 km, zasilanie rezerwowe – 3,8 km, oraz kable oświetlenia zewnętrznego – 5,4 km. Długość sieci przesyłających media z ciepłowni to 9,5 km. Obecnie rzeczywiste obciążenie ciepłowni wynosi 12 835 MW, co stanowi 39 proc. jej możliwości. Liczba okien we wszystkich obiektach to 1791 sztuk.

Dr med. Marcin Pasiarski – kierownik Kliniki Hematologii i Transplanto- logii Szpiku

Koszty

Roczne zużycie energii elektrycznej – 7225 MWh – stanowi koszt 2930 tys. zł brutto, a roczne zużycie wody – 51 000 m 3 – to koszt 472 tys. zł brutto (dane za 2013 r.).

Techniczne aspekty funkcjonowania ŚCO

Podczas spotkania w Świętokrzyskim Centrum Onkologii członkowie SNKOZ mieli okazję zobaczyć, w jaki sposób funkcjonują tu i są zorganizowane wybrane działy szpitalne. Odwiedzili m.in. otwartą w maju tego roku Klinikę Hematologii i Transplantacji Szpiku, o której z pasją opowiadał jej kierownik dr Marcin Pasiarski. Mieli także okazję zobaczyć kierowany przez
prof. Janusza Braziewicza Zakład Medycyny Nuklearnej z Ośrodkiem Pozytonowej Tomografi
i Emisyjnej oraz nowoczesne rozwiązania przeznaczone dla centralnej sterylizatorni.

Śniadanie techniczne SNKOZ wpisało się w cykl tego typu spotkań, które organizowane są w szpitalach w całym kraju.

Prof. Janusz Braziewicz – kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej z Ośrodkiem Pozytonowej Tomografi i EmisyjnejTomasz Bielecki – kierownik Centralnej Sterylizatorni

Paulina Prencel