II KONGRES NOWOCZESNY PION TECHNICZNY - Wrocław, hotel Novotel, 28-30 maj 2015

II KONGRES NOWOCZESNY PION TECHNICZNY - Wrocław, hotel Novotel, 28-30 maj 2015

Redakcja „Ogólnopolskiego Przeglądu Medycznego” oraz Stowarzyszenie Niemedycznej Kadry Ochrony Zdrowia zapraszają do Wrocławia na II Kongres Nowoczesny Pion Techniczny. Więcej szczegółów można znaleźć tutaj