Już w maju IV Kongres Nowoczesny Pion Techniczny

Stowarzyszenie Niemedycznej Kadry Ochrony oraz Redakcja „Ogólnopolskiego Przeglądu Medycznego” zapraszają  na IV Kongres Nowoczesny Pion Techniczny, który odbędzie się w dniach 25, 26 maja 2017 r

Wydarzenie adresujemy do:
- dyrektorów szpitali;
- dyrektorów ds. technicznych i eksploatacyjnych;
- dyrektorów ds. administracyjnych i ekonomicznych;
- kierowników działów aparatury medycznej;
- szefów działów zamówień publicznych;
- architektów;
- reprezentantów jednostek samorządu terytorialnego;
- przedstawicieli stacji sanitarno-epidemiologicznych;
- wszystkich osób zainteresowanych tematyką sprawnego zarządzania pionem technicznym szpitali i usprawnieniem funkcjonowania placówek medycznych.

Więcej informacji na stronie http://piontechniczny.pl/