V Kongres Nowoczesny Pion Techniczny

V Kongres Nowoczesny Pion Techniczny

V Kongres Nowoczesny Pion Techniczny jest organizowany przez redakcję „Ogólnopolskiego Przeglądu Medycznego" we współpracy ze Stowarzyszeniem Niemedycznej Kadry Ochrony Zdrowia.
Wydarzenie adresujemy do dyrektorów szpitali, dyrektorów ds. technicznych, kierowników działów eksploatacyjnych, specjalistów ds. aparatury medycznej, a także dyrektorów administracyjnych i ekonomicznych, osób zajmujących się obsługą przetargów w szpitalach, reprezentantów administracji samorządowej, przedstawicieli stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką sprawnego zarządzania pionem technicznym szpitali i usprawnieniem funkcjonowania placówek medycznych.

Podczas Kongresu prelegenci poruszają m.in. kwestie skutecznego zarządzania infrastrukturą techniczną szpitali, racjonalnej eksploatacji sprzętu medycznego, zasad serwisowania aparatury, finansowania szpitali czy też zasad i obowiązków wynikających z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Ideą wydarzenia jest połączenie wiedzy teoretycznej na temat funkcjonowania placówek ochrony zdrowia z prezentacją praktycznych rozwiązań. Zaproszeni prelegenci prezentują konkretne przykłady oraz rozwiązania, opierając się na własnych doświadczeniach, a uczestnicy Kongresu – oprócz wysłuchania prelekcji – mają możliwość odwiedzania szpitali w Polsce i sprawdzenia, w jaki sposób zorganizowane są poszczególne jednostki.

Do tej pory odwiedziliśmy:

  • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku (2017 r.),
  • Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach (2016 r.),
  • Nowy Szpital Wojewódzki we Wrocławiu (2015 r.),
  • Szpital Wojewódzki i Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu (2014 r.),
  • Teraz odwiedzamy Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. (2018r.).

Serdecznie zapraszamy!

Warunki uczestnictwa

Każdemu uczestnikowi V Kongresu Nowoczesny Pion Techniczny w ramach opłaty rejestracyjnej gwarantujemy:

  • pełne uczestnictwo w Kongresie;
  • materiały konferencyjne;
  • 2 noclegi w dniach 24 do 26 maja w pokojach 2-osobowych; do 1-os. dopłata 150 zł
  • wyżywienie;
  • wejściówki na wieczorne spotkania integracyjne (w dniu 24 maja)

Cena promocyjna (obowiązuje w terminie do 26 marca 2018 r.)

Decyzją zarządu, który odbył się 21 października 2017 r. SNKOZ dopłaci do każdego członka SNKOZ 200 zł dla Członków SNKOZ wysłanych przez pracodawcę oraz 300 zł dla Członków SNKOZ nie wysłanych przez pracodawcę przy koszcie uczestnictwa 650 zł pod warunkiem zgłoszenia uczestnictwa do dnia 25 marca br (zgłoszenia na Kongres proszę wysyłać do prezeski SNKOZ z wypełnionym formularzem). W/w ustalenia obowiązują w sytuacji niezalegania ze składkami członkowskimi ( 120zł rocznie). Uzupełnienie składek przed wypełnieniem deklaracji rozwiązuje sprawę. Konto podane na stronie SNKOZ.

Uchwała o dopłacie 200 zł dotyczy również nowo wstępujących Członków, którzy przyjadą lub zostaną zarekomendowani przez obecnego członka SNKOZ i przyślą skanem wypełnioną deklarację członkowską (najlepiej na maila prezeski SNKOZ).

To oznacza, że każdy z członków może od siebie ze szpitala wziąć co najmniej jedną osobę, która wpisze się do SNKOZ i wówczas my dopłacimy do tej osoby 200 zł.

Lokalizacja
24-25 maja 2018 r.
Część konferencyjna
Boutique Hotel's
al. Piłsudskiego 10, 90-001 Łódź

26 maja 2018 r.
Część praktyczna
Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ul. Pomorska 251, 91-738 Łódź